NB! Esimene näidistund toimub 9.oktoobril.

“Väitlus on kindlate reeglitega võistlus tugevama argumendi eest. Meie peame väitlust üheks olulisemaks ning efektiivsemaks demokraatlike väärtuste levitamise ning õpetamise vahendiks, kuna selles on kesksel kohal sisukam argument, tolerantsus erinevate maailmavaadete suhtes ning oskuslik eneseväljendus. Kõiki kolme kombineerides on hea väitluse abil võimalik analüüsida ühiskonnas levivaid nähtusi, vastuolulisi teemasid, kasutamata tähelepanu köitmiseks manipuleerimisvõtteid, oponendi solvamist või tühje emotsionaalseid väiteid. Väitlustes ei otsita ühest ning ainuõiget vastust konfliktsetele teemadele, vaid vastupidi püütakse välja selgitada kõikvõimalikud argumendid ning nägemused erinevatelt pooltelt.”- kokkuvõte väitluse olemuse kohta Eesti Väitlusseltsi koduleheküljelt. 

Laagri väitlusklubi eesmärk oleks neile siis õpetada väitlust ja sellega kaasnevat lähenemist eneseväljendusele ning informatsiooni analüüsile. Laps, kes on käinud väitlusklubis, suudab aasta lõpuks eristada häid argumente halbadest ning mõistab, kui teda proovitakse halba informatsiooni kasutades manipuleerida. Tal tekib parem arusaam enda väärtusest ühiskonnas ning ausa suhtluse tähtsusest. Samuti on kursis päevakajaliste uudiste ja teemadega.

Väitlusklubi peamine õpetamistööriist on väitlustegevus ise. Selle hästi tegemiseks on vaja olla informeeritud teemadest, tunda väitlusformaati ning väljendada ennast selgelt. Tunni sisu seisneb umbes 15 minutist loengust spetsiifilisel väitlusega seotud teemal ja ca tunni ajasest väitlusest, mille lõpus saavad nad enda osavõtu kohta põhjaliku tagasiside ning viisid, kuidas edasi areneda. Klubi tegevus on vähemalt 2 järjestikust tundi iga nädal. 

Laste arenemismehhanismismid: 

a) Väitluskõne tegemine – 5 minutiline kõne iga nädal treeneri või väitlusseltsi poolt valitud teemal. See õpetab eneseväljendust ning on oskus, mida saab kasutada ära nii sisseastumiseksamitel vestlusosades. Kogemus esineda endast vanemate inimeste ees, kes jälgivad tähelepanelikult iga su sõna, liigutust ning hindavad seda, on enamikel noortel harv juhtumine. Mida varem sellise olukorraga harjuda seda kasulikum see on, ka tulevikus töövestlustel. Hetke seisuga viimased kaks tiimi, kes on võitnud Eesti Väitlusmeistrivõistlused alustasid just põhikooli lõpuklassides selle tegevusega.

b) Individuaalne tagasiside – Keskmises põhikooliklassis on üle 20 õpilase, ning isegi kui nad miskeid töid klassi ees ette kannavad, õpetajal ei ole lihtsalt aega põhjalikuks tagasisideks, mis mitte ainult ei halda tema töö sisu vaid ka tema kõnemaneere, teadmiste üldist pagasit ja tööd teiste grupi liikmetega. Selle tagasiside kaudu saab lastele anda kindlaid pisikesi samme, mida nad saavad kiirelt arendada, selle asemel, et anda üleüldist tagasisidet hinnangu näol. 

c) Grupitegevus – Väitlustegevus toimub klassikaliselt kolmestes gruppides, kellel kõigil on oma individuaalne roll täita. Seeläbi saavad õpilased aru enda tugevustest ja nõrkustest erinevatel positsioonidel ning õpivad hindama väärtuseid teistes grupiliikmetes, mida neil ilmtingimata pole. Hilisem koostöö materjali kogunemisel aitab mõista erinevate inimeste võimalusi ja harjumusi ning rõhutab tugevamat koostööd.

d) Väitlusturniirid – Intensiivsed kahepäevased turniirid, kus väitlustegevust toimub kahe päeva jooksul võrdväärselt umbes pooleteise kuu klubis käimisega. Kohtunikeks treenerid koolidest üle Eesti, andmas tagasisidet ja nõuandeid, mis enda õpetajal võisid kahe silma vahele jääda. Õppimisele suunatud keskkond, kus saab mõõtu võtta endast paremate ja nõrgematega. Võitjad on Eestis võrdväärsel tasemel olümpiaadivõiduga, mis tagab siis sissepääsu ülikoolidesse. 

JUHENDAJA: Johannes Vaher
KONTAKT: johannesvaher@gmail.com
KUUTASU: 30 €
TUNNID TOIMUVAD:
Kolmapäeval, kell 15.00-16.30 (8.-9. klassid)
TOIMUMISKOHT: ruum nr 207

Väitlusklubis osalemisel omandavad lapsed järgmised oskused:
1. Parema eneseväljendamise oskuse
2. Analüüsiva kontakti maailma ja Eesti poliitikaga
3. Oskuse eristada tähtsat informatsiooni ebaolulisest (funktsionaalne lugemisoskus)
4. Eelise Eesti parimatesse gümnaasiumitesse sisenemisel.
5. Oskuse töötada väikestes gruppides.

5. Oskuse töötada väikestes gruppides.