NB! Esimene tund toimub 10.septembril 2018!
Väikekooli lapsevanemate üldkoosolek toimub 10.septembril 2018 kell 16.30 ruumis nr.204

„Kui oleme väikesed, tahame olla suured…“  /O. Saar/

Väikekooli on oodatud kõik õpihuvilised 5-6-aastased lapsed, kes järgmisel sügisel veel kooliteed ei alusta.

Meie eesmärgiks on:

  • luua parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks
  • teda toetada, aidata ja tunnustada
  • luua eeldused positiivse koolikogemuse tekkimisele.

Meie oleme seisukohal, et kõik lapsed on andekad, meie ülesanne on luua iga lapse arenguks talle sobivad võimalused.

Kooliks ettevalmistus toimub integreeritud tegevuste kaudu. Sinna alla kuuluvad:

  • eesti keel (keel ja kõne)
  • matemaatika
  • käeline tegevus
  • rütmika
  • inglise keel

Esiplaanil on aktiivsed õppemeetodid. Lapsevanemad saavad lapse arengu kohta tagasisidet kogu õppeaasta vältel. Kavas on 5 ainetundi, tundide vahel on pausid. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas.
Õppeperiood: september 2018 – mai 2019
Kogunemiskoht: Laagri Kool, aadress Veskitammi 22, Laagri

Rühma õpetaja Ülle Vizgirda, ruum nr.204
Inglise keele õpetaja Merike Raudmann ruum nr.204
Toimumisaeg:
Esmaspäeval, kell 13.30 – 16.30

Õppetasu: 45,- eur kuus (1x nädalas, 5 õppetundi)

Kontakt:
Ülle Vizgirda –  yllen@laagrik.edu.ee
Merike Raudmann – merike@laagrik.edu.ee

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Sulge menüü