NB! Esimene tund toimub 7.septembril 2020!
Väikekooli lapsevanemate üldkoosolek toimub 7.septembril 2020 kell 16.30 ruumis nr 204

„Kui oleme väikesed, tahame olla suured…“  /O. Saar/

Väikekooli on oodatud kõik õpihuvilised 5-6-aastased lapsed, kes järgmisel sügisel veel kooliteed ei alusta.

Meie eesmärgiks on:

  • luua parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks
  • teda toetada, aidata ja tunnustada
  • luua eeldused positiivse koolikogemuse tekkimisele.

Meie oleme seisukohal, et kõik lapsed on andekad, meie ülesanne on luua iga lapse arenguks talle sobivad võimalused.

Kooliks ettevalmistus toimub integreeritud tegevuste kaudu. Sinna alla kuuluvad:

  • eesti keel (keel ja kõne)
  • matemaatika
  • käeline tegevus
  • rütmika
  • inglise keel

Esiplaanil on aktiivsed õppemeetodid. Lapsevanemad saavad lapse arengu kohta tagasisidet kogu õppeaasta vältel. Kavas on 5 ainetundi, tundide vahel on pausid. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas.
Õppeperiood: september 2020 – mai 2021
Kogunemiskoht: Laagri Kool, aadress Veskitammi 22, Laagri

Toimumisaeg:
Esmaspäeval, kell 13.30 – 16.30

Õppetasu: 45,- eur kuus (1x nädalas, 5 õppetundi)

Kontakt:
Ülle Vizgirda –  yllen@laagrik.edu.ee
Merike Raudmann – merike@laagrik.edu.ee

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla!