NB! Esimene tund toimub 20.septembril!
Rühm avatakse 8 õpilasega.
Tegevused:
 soome keele algõpetus ja edasijõudnud

Õpetaja: Linda Neeme
Kontakt: 58 146 752 (õpetaja) , lindaneeme@gmail.com , 6 517 635 (huvikool)
Toimumisaeg: teisipäeval, kell 15.00 – 16.30
Toimumiskoht: ruum nr. 119
Vanuserühm: 3.-9.klassi õpilased

Soome keele ring toimub 1 kord nädalas 2×45 minutit.

Õppeatasu: 27,-  eur kuus
NB! Õppetasu sisaldab: õppematerjal kogu õppeaastaks (õpik, töövihik, paljundus)

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!