Tunnid toimuvad Laagri Kooli peamajas ja Möldre majas.

Esimene tund toimub 2.septembril Möldre majas ja 3.septembril Laagri Koolis.
Trennidesse on oodatud ka kõik uued tantsuhuvilised lapsed.

Ring avatakse 8.õpilasega.
Minu Tantsukool tegeleb lisaks showtantsule ka suurt populaarsust kogunud HIP-HOP/HOUSE ning FREESTYLE stiilide õpetamisega. Antud tantsutund on mõeldud nii poistele kui ka tüdrukutele. Meie tantsukooli õpe on suunatud kõikidele lastele vanuses 7-15, kes tunnevad huvi tantsimise vastu ning soovivad õppida eneseväljendamist läbi muusika ning tantsu.
Silmas on peetud nii iga õpilase individuaalse arengu soodustamist kui ka võimalust õppida koostööd tegema kaasõpilastega. Läbi tantsu õpib laps oma keha tundma ning harjub järgima tervislikke eluviise. Tantsutundide kavad on koostatud lähtuvalt lapse vanusest ja arengust selliselt, et arendada õpilastes armastust tantsu kui kunstilise väljendamisoskuse vastu ning aidata kaasa positiivse enesehinnangu väljakujunemisele.
HIP-HOP tants kujunes välja Põhja-Ameerika suurlinnade tänavatel, sisaldades endas nii head rütmitaju nõudvaid tantsusamme kui ka keerukamaid akrobaatilisi trikke, mis muudavad tantsutunnid eriti põnevateks. Väga levinud on kahe tantsija või mitme grupi “duellid”, kus võisteldakse osavuses ning väljendusrikkuses.
HIP-HOP/FREESTYLE/HOUSE õpe hõlmab endas nii teooriat kui ka praktikat. Meeleolukad tantsutrennid on kombineeritud lühikeste teooria loengutega, kus selgitatakse õpilastele lihaste tööd, painduvuse arendamise tehnikaid ning tutvustatakse erinevate tantsusammude nimetusi.
• Tundides viiakse läbi nii individuaalset treeningut kui ka grupitööd
• Õppekava läbimine lõppeb ühisesinemistega, hinnangu andmisega õppuri arengu kohta ning tunnustamisega.
Minu Tantsukool paneb põhilist rõhku isiksuse mitmekülgsele arendamisele ning ühiskonnas hästi toime tuleva noore kujudamisele. HIP-HOP/HOUSE ning FREESTYLE tantsustiilid aitavad suurepäraselt kaasa mitmekülgsele arengule, kuna tantsutunnis pannakse suurt rõhku rütmitunnetusele, improvisatsioonile, painduvusele ning kogu keha tugevuse treenimisele.

Minu Tantsukooli eesmärkideks on:
1. toetada õpilaste arengut, initsiatiivi, iseseisvumist ning aktiivsust
2. pakkuda õpilastele eduelamusi, tunnustust ning ühtekuuluvustunnet
3. arendada õpilastes loovust ning sotsiaalseid oskuseid
4. luua õpilastele turvaline ning arendav keskkond
5. esinemisoskuste arendamine ning esinemiskogemuste pakkumine
6. analüüsivõime arendamine ning vastutuse võtmise julgustamine

Minu tantsukooli tutvustav video: Minu Tantsukool

Laagri Kooli peamajas

Õpetaja: Elina Lill
Kontakt: elina@minutantsukool.ee
tel. 556 692 52
Meie sõbrad: Minu Tantsukool, www.minutantsukool.ee

Toimumisajad:
Teisipäeval, kell 15.00 – 16.00 (kooliaula)
Neljapäeval, kell 15.00 – 16.00 (peeglisaal)

Toimumiskoht: tunnid toimuvad Laagri Kooli II korruse peeglisaalis!

Möldre majas

Treener: Elina Melanija Tannenberg
Kontakt: elinamelanija@minutantsukool.ee
Toimumiskoht: Möldre maja peeglisaalis.

Toimumisajad (1.-3.klassid):
Kolmapäeval, kell 14.10 – 15.10
Reedel, kell 12.15 – 13.15 (kooliaulas)

Toimumiskoht: tunnid toimuvad Möldre maja peeglisaalis reedesed tunnid toimuvad Möldre maja kooliaulas!

Õppetasu: 35,- eur kuus

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

TULE MEIEGA TANTSIMA!