Esimene tund toimub siis, kui rühm on komplekteeritud.
Ring (rühm) avatakse 10 õpilasega.
Tavainimese jaoks on väga hingelähedane sõna “peotants”, kuid seda ei armasta kasutada tantsuõpetajad ise – olevat stagnaaegne igand, mis pärineb venekeelsest väljendist “balnõje tanzõ”, samas on see venekeelne väljend otseselt tuletatud inglisekeelsest “ballroom dancing´ust”. Kasutusel on ka väljend seltskonnatants, mis sobib tantsuõpetajate keelepruuki ja seega muutub ühe enam kasutatavaks ning on ka mõistetav. Kuid võistlustel nimetatakse seda siiski võistlustantusks.
Võistlustants ja ka seltskonnatants jaguneb kaheks :standardtantsudeks ja ladina- ameerika tantsudeks. Standardtantsud on aeglane valss, tango,viinivalss, fokstrott ja quickstep. Ladina- ameerika tantsud on samba , cha -cha– cha , rumba , paso doble, jive. Esimestel kuudel seltskonnatantsus õpitakse aeglast valssi, viinivalssi ,Ruudu rumbat, cha – cha-cha´d ja quickstepi. Hiljem juba tulevad sinna juurde tango ja samba ja Jive. Paso doble ja aeglane fokstrott jäävad  juba kõrgema klassi tantsudeks.

Õpetaja
:
Kristina Tennokese
Kontakt: 5232543, Kristina@danceland.ee
Toimumisaeg: TÄPSUSTAMISEL
Toimumiskoht: tunnid toimuvad Laagri Kooli aulas!

Väljundid:
kooliball, tantsuvõistlused, kooli üritustel osalemised.

Õppetasu:
20,- eur kuus. (Ükskord nädalas 60 minutit).
Õppemaks kuulub koolituskulude alla!