Esimene kokkusaamine toimub 12.septembril ruumis nr…, et kokku leppida tunni aeg ja sobiv pillimängu – paariline!

Juba esimese Eesti Vabariigi aegsete koolilaulikutes võib leida paljudest kohtadest viisijuppe vilepillile. Kuigi vilepill on eestlase jaoks tuntud kui karjapoisi omatehtud muusikariist, võib ometi arvata, et need viisijupid laulikutes olid mõeldud päris plokkflöödil musitseerimiseks…

Võta sõber kaasa ja tulge koos pilli mängima!

Eesmärk: laps omandab plokkflöödil mänguvõtted, mis võimaldavad üksi ja grupis kaasa mängida lihtsamaid  meloodiaid. Laps oskab peast mängida õpitud meloodiaid ja tutvub noodikirja ja rütmikombinatsioonidega. Laps julgeb esineda avalikul üritusel ja tunneb oma tegevusest rõõmu.

Mis tunnis toimub? Tunnis töötavad koos kaks last. Kasutame mitmesuguseid pilliõppega seotud elemente: soojendus (hingamisharjutused), kuulamise järgi järelemäng sh uute  rütmikombinatsioonide õppimine; uue loo tutvustamine ja kodus õppimine kaasaantud helifailiga; õpitud repertuaari kordamine; temaatilised laulud puhkepausiks. Esmaste mänguoskuste (kvindi piires meloodiad, lastelaulud, rahvalaulud) omandamise järel tutvumine noodijoonestikuga ja rütmikaartidega. Algusest peale pillimängu-paarilisega üksteisele ettemäng ja kokkumäng, millega harjutame ühtlasi ka esinemisjulgust.

NB! Käesoleva huviringi raames on võimalik jätkata ristflöödi õpinguid Suzuki meetodil! Suzuki meetod on lapsevanemaid kaasav rahvusvaheline muusikaliikumine, mille kohta leiad infot SIIT.   Uued huvilised: https://suzukimuusika.ee/kontakt/

Väljundid: plokkflöödiõpilaste kevadkontsert lapsevanematele, kokkuleppel esinemised Laagri kooli üritustel. Suzuki meetodi ristflöödi õpilastel lisaks esinemised koos Suzuki meetodi klaveriõpilastega (nt igaastane Sõbrapäeva kontsert) ja soovi korral osalemine Eesti Suzuki Ühingu õpikodades.

Õpetaja: Livia Jakobson, livia.jakobson@gmail.com
Vanuserühm: 1.-4.klass

Toimumisaeg: Esmaspäeviti 13.00-18.00.

Enne registreerimist ootame huvilisi E, 12 sept kell …  kohtumisele, et kokku leppida tunni aeg ja sobiv pillimängu – paariline.

Toimumiskoht: ruum nr

Õppetasu: ,- eur kuus

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Sulge menüü