Esimesed tunnid toimuvad 21.septembrist.

Toimuvad rühmatunnid.

Juba esimese Eesti Vabariigi aegsete koolilaulikutes võib leida paljudest kohtadest viisijuppe vilepillile. Kuigi vilepill on eestlase jaoks tuntud kui karjapoisi omatehtud muusikariist, võib ometi arvata, et need viisijupid laulikutes olid mõeldud päris plokkflöödil musitseerimiseks…

Võta sõber kaasa ja tulge koos pilli mängima!

Eesmärk: laps omandab plokkflöödil mänguvõtted, mis võimaldavad üksi ja grupis kaasa mängida lihtsamaid  meloodiaid. Laps oskab peast mängida õpitud meloodiaid ja tutvub noodikirja ja rütmikombinatsioonidega. Laps julgeb esineda avalikul üritusel ja tunneb oma tegevusest rõõmu.

Mis tunnis toimub? Kasutame mitmesuguseid pilliõppega seotud elemente: soojendus (hingamisharjutused), kuulamise järgi järelemäng sh uute  rütmikombinatsioonide õppimine; uue loo tutvustamine ja kodus õppimine kaasaantud helifailiga; õpitud repertuaari kordamine; temaatilised laulud puhkepausiks. Esmaste mänguoskuste (kvindi piires meloodiad, lastelaulud, rahvalaulud) omandamise järel tutvumine noodijoonestikuga ja rütmikaartidega. Algusest peale pillimängu-paarilisega üksteisele ettemäng ja kokkumäng, millega harjutame ühtlasi ka esinemisjulgust.

NB! Käesoleva huviringi raames on võimalik jätkata ristflöödi õpinguid Suzuki meetodil! Uued huvilised: https://suzukimuusika.ee/kontakt/

Väljundid: plokkflöödiõpilaste kevadkontsert lapsevanematele, kokkuleppel esinemised Laagri kooli üritustel. Suzuki meetodi ristflöödi õpilastel lisaks esinemised koos Suzuki meetodi klaveriõpilastega (nt igaastane Sõbrapäeva kontsert) ja soovi korral osalemine Eesti Suzuki Ühingu õpikodades.

Grupitundidesse on oodatud eelneva pillimängu kogemusega ôpilased. Palun algajatel vôtta enne huviringi registreerumist ôpetajaga kontakti

Õpetaja: Livia Jakobson, livia.jakobson@gmail.com
Vanuserühm: 1.-4.klass

Toimumisaeg:
Esmaspäeviti 13.25-14.10. (plokkflöödiõpe)
Esmaspäeviti 14.15-15.05. (ristflöödiõpe)

Toimumiskoht: ruum nr 220

Õppetasu: 30,- eur kuus

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!