2019/2020 õppeaasta prioriteedid.

 • Tasulise pikapäevarühma avamine 1.-3.klassidele.
 • Torupilliringi käivitamine.
 • Plokkflöödiringi käivitamine.
 • Väitlusklubi käivitamine (8.-9.klassidele).
 • Võrkpallitreeningute käivitamine.
 • Tantsuline võimlemine/akrobaatika alates 4.eluaastast (eelkooliealised).
 • „Tomiga rahatargaks“ huviringi käivitamine (alates jaanuarist 2020).
 • Tehnikaringide arendamine (lennumodellism, kardiring, robootika, tehnoloogiaõpetus)
 • Arengukava õppeperioodide 2015-2019 sisehindamise kokkuvõtte koostamine.
 • Huvikooli õppejuhi konkursi korraldamine.
 • Uue arengukava välja töötamine õppeperioodideks 2020-2024.
 • Efektiivse tagasiside lapse arengu kohta saab huviringi juhendajalt.
 • Koostöö laiendamine Tallinna ja teiste ümbruskonna omavalitsuste territooriumil asuvate huvikoolide ja huviringidega.