2018/2019 õppeaasta prioriteedid.

  • Ansambliringi-, torupilliringi-, kodukultuuriringi-, lilleseaderingi- ja laulustuudio (POP/JAZZ BÄND/LAUL) käivitamine.
  • Tehnikaringide arendamine (lennumodellism, kardiring, robootika).
  • Arengukava õppeperioodide 2015-2019 sisehindamise kokkuvõtte koostamine.
  • Uue arengukava väljatöötamine õppeperioodideks 2019-2024.
  • Elektroonika/robootika õppekava välja töötamine koostöös Huvikoolide Liidu ja HTM-ga
  • Täiendkoolitused huviringide õpetajatele, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele või vajavad täiendavat erialast koolitust.
Sulge menüü