2017/2018 õppeaasta prioriteedid.

  • Huvikooli stuudiumis suhtluskeskkonna efektiivsem kasutamine.
  • Tehnika- ja muusikavaldkonna arendamine (uued ringid alates veebruarist 2018) – sõltub riigi poolt antavast huvitegevuse toetusest. Ringid: lennu- ja automudelism, kardiring, instrumentaalansambel, ansambliring, programmeerimine, torupilliring, väitlusring, laste- ja noorte äriõpe.
  • Tehnikaringide valiku suurendamine koostöös Saue vald, Kernu vald ja Niisi vald.  (koostööprojektid Unibet Kardikeskuse ja Laitse Rallypargiga).
  • Õppekavade ja ainekavade analüüs, täiendamine ja arendamine või uute koostamine.
  • Täiendkoolitused huviringide õpetajatele, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele või vajavad täiendavat erialast koolitust.
Sulge menüü