2020/2021 õppeaasta prioriteedid.

 • Torupilliringi käivitamine.
 • Võrkpallitreeningute käivitamine.
 • Möldre maja huviringide käivitamine.
 • Õppejuhi vajalikkus.
 • Tantsuline võimlemine/akrobaatika alates 4.eluaastast (eelkooliealised).
 • „Tomiga rahatargaks“ huviringi käivitamine.
 • Koolituslubade taotlemine uuetele huviringidele (plokk- ja ristflööt, võrkpall ja Tomiga rahatargaks).
 • Uue arengukava välja töötamine õppeperioodideks 2021-2023 või kuni 2025.
 • Huvialaringide kvalitatiivne ja kvantitatiivne areng.
 • Meedia võimaluste tõhusam- ja järjepidevam kasutamine.
 • Huvikooli positiivne- ja tasakaalus eelarve.
 • Distantsõppel huviringide õppetöö korraldamine ja õpetajate abistamine.
 • Huvikooli facebookilehe seadistamine ja korrastamine.
 • Huvikooli rahulolu-uuringu läbiviimine iga kolme aasta tagant.
 • Efektiivse tagasiside lapse arengu kohta saab huviringi juhendajalt.
 • Koostöö laiendamine Tallinna ja teiste ümbruskonna omavalitsuste territooriumil asuvate huvikoolide ja huviringidega.