2021/2022 õa eelkooli registreerumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO, aadressil:

Arno – Saue haridusteenuste haldamise süsteem (piksel.ee)

Eelkool toimub 2020/2021 õa-l Laagri Koolis (peamaja) ja Möldre majas (Laagri Kooli uus õppehoone).

Eelkooli esimene tund toimub alates 04.09.2020.

On kasvamas kuskil üks pisike puu
ja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt… Ott Arder

Laagri Huvialakooli (Laagri Kool) eelkooli peaeesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine. Erinevate teadmiste, oskuste arendamine seda lähtuvalt iga lapse individuaalsust silmaspidades. See on võimalus toetada lapse loomupärast uudishimu. Ühe mudilase tuhat miksi päevas on piisav tõestus tohutule teadmistejanule.

2020/2021 õppeaasta. 
Eelkool – Igakülgne ettevalmistus kooliks!

Ring (rühm) avatakse 10 õpilasega.

On oodatud kõik 6-7 aastased lapsed, kes alustavad kooliteed sügisel 2021.

Meie eesmärgiks on:

  • luua parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks
  • teda toetada, aidata ja tunnustada
  • luua eeldused positiivse koolikogemuse tekkimisele.

Meie oleme seisukohal, et kõik lapsed on andekad, meie ülesanne on luua iga lapse arenguks talle sobivad võimalused.

Kooliks ettevalmistus toimub integreeritud tegevuste kaudu.
Sinna alla kuuluvad:

  • eesti keel (keel ja kõne)
  • matemaatika
  • käeline tegevus

Esiplaanil on aktiivsed õppemeetodid. Lapsevanemad saavad lapse arengu kohta tagasisidet kogu õppeaasta vältel. Kavas on 5 tegevustundi (eelkool 1 x nädalas), tundide vahel on pausid.

Täpne tunniplaan selgub nädal enne eelkooli algust, kuna õppetöö toimub Laagri Kooli ruumides ja on seotud Laagri Kooli tunniplaaniga.

Kogunemiskoht: Laagri Kool, aadress Veskitammi 22, Laagri

Rühm Laagri – KJR – õpetaja Katrin Jõeste ruum nr. 206
Toimumisaeg on reedel kell 13.00 – 17.00.
Esimene tund toimub 4.septembril

Rühm Laagri – MRR – õpetaja Merike Raudmann, ruum nr. 119
Toimumisaeg on reedel 13.00 – 17.00.
Esimene tund toimub 4.septembril.

Rühm Laagri – JTR – õpetaja Jaana Tooming, ruum nr. 125
Toimumisaeg on reedel kell 13.00 – 17.00
Esimene tund toimub 4.septembril.

Rühm Laagri – ÜVR – õpetaja Ülle Vizgirda, ruum nr. 204
Toimumisaeg on reedel kell 13.00 – 17.00
Esimene tund toimub 4.septembril.

Rühm Möldre – KBR- õpetaja Kristi Bauman, ruum nr. 215
Toimumisaeg on reedel kell 13.00 – 17.00
Esimene tund toimub 4.septembril.

Õppetasu:
50,- eurot kuus (1x nädalas, 5 akadeemilist tundi)

Kontakt: +372 5193 3522

Eelkooli õpetajad:
Jaana Tooming – jaana.tooming@laagrik.edu.ee
Ülle Vizgirda –  yllen@laagrik.edu.ee
Merike Raudmann – merike@laagrik.edu.ee
Katrin Jõeste – katrin.joeste@laagrik.edu.ee
Kristi Bauman – kristibauman@paaskyla.tln.edu.ee ; tel. 56126986

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla.

Eelkoolis õppimine on abiks kooliks ettevalmistusel, kuid ei taga õppekohta ühes või teises koolis.