Eelkool toimub 2020/2021 õa-l Laagri Koolis (peamaja) ja Möldre majas (Laagri Kooli uus õppehoone).

NB! Eelkooli lastevanemate üldkoosolek toimub ….. kell 17.30 Laagri Kooli aulas.
Eelkooli esimene tund toimub alates 04.09.2020.

On kasvamas kuskil üks pisike puu
ja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt… Ott Arder

Laagri Huvialakooli (Laagri Kool) eelkooli peaeesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine. Erinevate teadmiste, oskuste arendamine seda lähtuvalt iga lapse individuaalsust silmaspidades. See on võimalus toetada lapse loomupärast uudishimu. Ühe mudilase tuhat miksi päevas on piisav tõestus tohutule teadmistejanule.

2020/2021 õppeaasta. 
Eelkool – Igakülgne ettevalmistus kooliks!

Ring (rühm) avatakse 10 õpilasega.

On oodatud kõik 6-7 aastased lapsed, kes alustavad kooliteed sügisel 2021.

Meie eesmärgiks on:

  • luua parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks
  • teda toetada, aidata ja tunnustada
  • luua eeldused positiivse koolikogemuse tekkimisele.

Meie oleme seisukohal, et kõik lapsed on andekad, meie ülesanne on luua iga lapse arenguks talle sobivad võimalused.

Kooliks ettevalmistus toimub integreeritud tegevuste kaudu.
Sinna alla kuuluvad:

  • eesti keel (keel ja kõne)
  • matemaatika
  • käeline tegevus

Esiplaanil on aktiivsed õppemeetodid. Lapsevanemad saavad lapse arengu kohta tagasisidet kogu õppeaasta vältel. Kavas on 5 tegevustundi (eelkool 1 x nädalas), tundide vahel on pausid.

Täpne tunniplaan selgub nädal enne eelkooli algust, kuna õppetöö toimub Laagri Kooli ruumides ja on seotud Laagri Kooli tunniplaaniga.

Kogunemiskoht: Laagri Kool, aadress Veskitammi 22, Laagri

Rühm KJR – õpetaja Katrin Jõeste ruum nr.
Toimumisaeg on reedel kell 13.00 – 17.00.
Esimene tund toimub 4.septembril

Rühm MRR – õpetaja Merike Raudmann, ruum nr.
Toimumisaeg on reedel 13.00 – 17.00.
Esimene tund toimub 4.septembril.

Rühm JTR – õpetaja Jaana Tooming, ruum nr.
Toimumisaeg on reedel kell 13.00 – 17.00
Esimene tund toimub 4.septembril.

Rühm ÜVR – õpetaja Ülle Vizgirda, ruum nr.
Toimumisaeg on reedel kell 13.00 – 17.00
Esimene tund toimub 4.septembril.

Rühm KBR- õpetaja Kristi Bauman, ruum nr.
Toimumisaeg on reedel kell 13.00 – 17.00
Esimene tund toimub 4.septembril.

Rühm KKN- õpetaja ………, ruum nr.
Toimumisaeg on 2 korda nädalas (päevad täpsustamisel) kell 16.00 – 18.30
Esimene tund toimub 2.septembril.

Õppetasu:
50,- eurot kuus (1x nädalas, 5 akadeemilist tundi)
55,- eurot kuus (2x nädalas, 6 akadeemilist tundi)

Kontakt: +372 5193 3522

Eelkooli õpetajad:
Jaana Tooming – jaana.tooming@laagrik.edu.ee
Ülle Vizgirda –  yllen@laagrik.edu.ee
Merike Raudmann – merike@laagrik.edu.ee
Katrin Jõeste – katrin.joeste@laagrik.edu.ee
Kristi Bauman – kristibauman@paaskyla.tln.edu.ee ; tel. 56126986

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla.

Eelkoolis õppimine on abiks kooliks ettevalmistusel, kuid ei taga õppekohta ühes või teises koolis.