Tunnid toimuvad Laagri Kooli peamajas ja Möldre majas.

NB! Esimene tund Laagri Kooli peamajas toimub 9.septembril 2020
NB! Esimene tund Möldre majas toimub 17.septembril 2020

Vähese osalejate arvu tõttu on ringitegevus alates oktoobrist Möldremajas peatatud!

NB! Esimene tund toimub 10.septembril!
Ring avatakse 8 õpilasega.

Tegevused: Käelise tegevuse arendamine, värvi-ja ilumeele kujundamine. Kompositsiooniülesanded; värviteadmised; muinasjutud; natüürmordid; akvarellitehnikate õppimine; rikas kunstimaailm. Huviringi peamine ülesanne on LOOVUSE ARENDAMINE – pakkuda võimalusi loovaks eneseväljenduseks, käeliste oskuste arendamine, teadmiste andmine kunstiga seotud mõistetest (kompositsioon, stiliseerimine, kollaaz jm.) Erinevate tuntud kunstnike tutvustamise kaudu viia õpilasi lähemale kunstimaailma rikkusele.

Laagri Kooli peamajas:

Toimumisaega: kolmapäeval, kell 14.00 – 15.00
Toimumiskoht: Laagri Kool, ruum nr. 204
Vanuserühm: 1.-2.klassi õpilastele

Möldre majas:
Vähese osalejate arvu tõttu on ringitegevus alates oktoobrist  Möldremajas peatatud!

Toimumisaeg: neljapäeval, kell 14.00 – 15.30
Toimumiskoht: Möldre maja ruum nr 235
Vanuserühm: 1.-3.klassi õpilastele

Õpetaja: Ülle Vizgirda
Kontakt: yllen@laagrik.edu.ee

Väljundid: Osalemine õpilastööde näitustel.

Õppetasu: 20.- eurot

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla