NB! Esimene tund toimub 12.septembril!
Ring avatakse 8 õpilasega.

Tegevused: Käelise tegevuse arendamine, värvi-ja ilumeele kujundamine. Kompositsiooniülesanded; värviteadmised; muinasjutud; natüürmordid; akvarellitehnikate õppimine; rikas kunstimaailm. Huviringi peamine ülesanne on LOOVUSE ARENDAMINE – pakkuda võimalusi loovaks eneseväljenduseks, käeliste oskuste arendamine, teadmiste andmine kunstiga seotud mõistetest (kompositsioon, stiliseerimine, kollaaz jm.) Erinevate tuntud kunstnike tutvustamise kaudu viia õpilasi lähemale kunstimaailma rikkusele.

Õpetaja: Ülle Vizgirda
Kontakt: yllen@laagrik.edu.ee
Toimumisaega: neljapäeval, kell 14.00 – 15.30
Toimumiskoht: Laagri Kool, ruum nr. 204
Vanuserühm: 1.-2.klassi õpilastele

Väljundid: Osalemine õpilastööde näitustel.

Õppetasu: 20.- eurot

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla