Avastame tehnikamaailma! Ehitame- ja lennutame nii lennukeid kui ka droone!

Esimene tund toimub 04.09.2020 Laagri Kooli puutööklassis.

Talvel on lastel peamiseks tegevuseks vabalennu mudelite ehitamine. Alguses ehitatakse 1.7-2.2 m siruulatusega rahvusvahelisse võistlusklassidesse kuuluvaid purimudellennukeid. Kogemuste kasvades võivad lapsed ehitada ka kummi- ja sisepõlemismootoritega lennukeid. Ringi juhendajaks on TTÜ-s majandusteaduskonna lõpetanud Ardo Pärna kes kuulub ka Eesti mudellennukoondisse. Pisut aega pühendatakse ka toas lendavate nn sisemudellennukite ehitamisele.
Mudellennukid pakuvad ka põnevad võimalusi võistlusspordiks. Näiteks vabalennumudeleid (lendavad “ise” ilma, et neid keegi juhiks) püütakse võistluste käigus suunata tõusvatesse õhuvooludesse. Teadaolevalt pikim lend on vabalennu purimudellennukil fikseeritud USA´s – ühe päeva jooksul lendas veidi üle 2 m siruulatusega mudellennuk enam kui 1000 km kaugusele.
Raadio teel juhitavatel lennukitel on võistlustel tulemuste hindamise aluseks kiirus, lennu kaugus, lennukestvus, maandumise täpsus, lennatud kujundite korrektsus jne.

Laagri Huvialakoolis on võimalik mudellennukeid igaühel ka ise ehitada. Isa võib oma lapsele abiks olla ja miks mitte ka ise asja tõsisemalt käsile võtta. Ei ole harvad juhused, kus just nimelt isast on saanud “asja vedaja”. Mudellennukitega saab läbi viia nii keskkonnaseiret kui ka muud huvitavat tegevust, näiteks vaatlusi õhust.
Paljude jaoks tundmatu väärib uurimist ja proovimist!

Toimumisajad:
Reedel
I RÜHM, kell 14.05–15.35 (algajad)
II RÜHM, kell 15.35–17.05 (eadsijõudnud)

Õpetaja: Ardo Pärna
Telefon: 5022798
E-post: ardo.parna@gmail.com
Toimumiskoht: Laagri Kooli puutööklass (1x nädalas).

Õppetasu: 24 €/kuus

NB! Vabade kohtade tekkimisel on võimalik liituda õppeaasta jooksul lennumodellismi huviringiga. Selleks on vajalik edastada õpilase andmed (nimi, kontakt, kool, elukoht, klass) meilile taigur@laagrihuvialakool.ee .  Lapsed, kes ei ole saanud kohta lennumodellismi huviringi, siis need lapsed on lisatud lennumodellismi huviringi ootelehele. Kui mõni õpilane peaks lennumodellismi huviringist lahkuma, siis sellisel juhul võetakse ühendust ootelehel olevate õppuritega ja pakutakse võimalust osaleda lennumodellismis.