Esimene näidistund toimub 11.septembril!

Vokaalgrupi ning lauljate eesmärk on õppida erinevaid pop/jazz stiilis lugusid ning hiljem bändiga kokku mängida ja esineda.

Eratunnis tegeleme lauljaga eraldi, arendame vokaalseid oskusi. Õpime pop/jazz lugusid ning hiljem on võimalus neid koos bändi/saatjaga esitada. Esimesse tundi võiks iga huviline kaasa võtta mõne laulu, mida ta on varem esitanud.

Laulutunni käigus õpitakse kasutama oma keha ja häält koos. Püüame avardada silmaringi laulude valikus ja teha need enda omaks. Tunnis teeme harjutusi nii hääle kui ka kehaga. Võtame esialgseks sihiks esineda vanematele ja teistele õpilastele. Kindlasti tuleks kasuks laulja osalemine ka bänditunnis. Oodatud on noored erinevas vanuses ning eelduseks oleks suur soov laulda ja musikaalne kuulmine. Enne laulutunnis käima hakkamist kuulatakse prooviesitusena ühte laulu õpilase esituses.

Toimumisaeg:

I RÜHM (3.-5.KLASS)
K – 18.00-19.00

II RÜHM (6.-9.KLASS)
K– 19.00-20.00

Individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga, tunnid toimuvad igal päeval alates kell 15.00.

Toimumiskoht: ruum nr.215 muusikaklass

Õppetasu: 
1) 9-12 a. 2 tundi nädalas 30.- EUR kuu
2) 13-17 a. 2 tundi nädalas (millest üks individuaaltund 30 min.) 30.- EUR kuu

Õpetaja: Kelli Kibar (Ta on õppinud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rütmimuusika erialal laulmist. Kelli on laulnud erinevates ansamblites koolis ja ka väljaspool kooli. Hetkel on tal omanimeline trio.)
Kontakt: kellikibar.kk@gmail.com ;+372 555 84043

Väljundid: Laulustuudio laululastele võimaldame lisaks igapäevasele õppetööle ka ridamisi esinemisi kontserditel ja konkurssidel.
I p-a  jõulukontserdid ja esinemised kooliaktustel ning üritustel.

II p-a solistide lauluvõistlused – „Harjumaa Laululaps 2020“; „Laulukarusell 2020“ eelvoorud; Laagri Kooli Suvealguse Festivalil ja kooliaktustel ning üritustel.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!