Projektõppe grupp on mõeldud nendele noortele, kes on programmeerimise algtõed juba läbinud ja soovivad end proovile panna.

Projektõppe grupp pakub noorele kõige enam võimalusi ja vabadust, samas tähendab see ka suuremat vastutust. Võimalus iseseisvalt paika panna õppeaasta tegevusplaan enda jaoks, samas arvestades teiste noortega, tiimi(de)ga ja juhendajaga ning olemasolevate ressurssidega.

Töö toimub peamiselt suuremates tiimides. Väljundiks on erinevad robootika- ja tehnikavõistlused, kuid robootika on vaid üks osa arendatavatest oskustest. Suur rõhk on sotsiaalsetel oskustel, tiimitööl, üksteise austamisel ja abistamisel, roboruumi korrashoiul. Eesmärk on leida iga noore isiklikud huvid ja tugevused ning neid arendada ja siduda eesmärkidega, mis tiim on hooajaks seadnud.

Võimalus on osa võtta üle-eestilistest robootikavõistlustest Robotex ja Robomiku Lahing, FIRST LEGO League (FLL) väljakutsest ning kohalikust robootikavõistlusest Laagri Robocity. Kõigil Projektõppe grupi noortel on võimalus osaleda roboüritusel vabatahtlikuna ja piisava kogemuse korral ka korraldajana. Näiteks on noored läbi viinud töötube, aidanud infolauas, vastutanud ürituse ajal heli eest, jäädvustanud üritust fotograafina ja olnud tunnustajateks üle-eestilisel näitusel.

 

Kuna tegemist on enama kui lihtsalt robootika huviringiga, siis tuleb ette nädalaid, kus robotitega otsest kokkupuudet ei ole. Näiteks õpime LEGO detailidest tugevaid konstruktsioone ehitama või sorteerime neid, teeme uurimustööd, toimub koolitus, arendame turunduse, fotograafia, sotsiaalmeedia või muid oskusi, kutsume külla eksperte, mängime tiimimänge, analüüsime võistlustulemusi jne.

Selles rühmas on eelduseks, et ka lapsevanemad on valmis vajadusel panustama – kas eksperdi leidmisega, koha leidmisega täiendavaks kohtumiseks või kui võistlused toimuvad näiteks Tartus, siis igal tiimil peab olema kaasas vähemalt üks lapsevanem, kes kohapealse logistikaga vajadusel tegeleb ning noortel silma peal hoiab.

Enamike projektõppe rühma noorte jaoks on väga oluliseks ürituseks FIRST LEGO LEAGUE (FLL) võistlus – tegu on rahvusvahelise võistlusega, kus väga tublidel tiimidel on võimalik ka võistelda rahvusvahelistel üritustel. 

Juhendaja: Mai Pitsner
Kontakt: Mai.Pitsner@gmail.com
Toimumiskoht: Laagri Kool, Roboruum (raamatukogust edasi läbi klaasuste)
Vanuserühm: 4.-9.  klassi õpilastele
Toimumisaeg: üks kord nädalas (esmaspäev/teisipäev kell 16.30-18.00 või kolmapäev kell 16.15-17.45 + teatud nädalatel kolmapäev 17.45-19.15)
Õppetasu: 40 €/kuus 

Tagasi Laagri Roboringi esilehele