2.-3. klassidele on robootika mänguline tegevus, kus kasutame LEGO WeDo 2.0 robootikakomplekte. Rõhk on lõbusal ajaviitel, millega saavad hakkama kõik, kellele meeldib mängimine, kuid toimub ka õppetegevus ning eeldus on, et noor suudab ammutada teadmisi miniloengutest ja muudest õpetlikest meetoditest.

Esimesel poolaastal ehitame ja programmeerime juhendi järgi erinevaid roboteid, lihtsamaid mehaanilisi masinaid ning mängime nendega ja lahendame lihtsamaid ülesandeid. Oluline on selgeks saada mehaanika ja programmeerimise algteadmised, mida teisel poolaastal osataks juba iseseisvalt kasutada (lihtsate masinate ehitamine – hammasülekanded, rihmülekanne, kang, telg, vints; programmeerimise sisendid, väljundid, funktsioonid). Töö toimub peamiselt paarides.

Kevadel õpime koos tegutsema kuni kuueliikmelistes tiimides ning valmistume FIRST LEGO League Jr. (FLL Jr.) väljakutseks. Lisaks roboti ehitamisele/programmeerimisele loovad noored postri, õpivad uurimustööd tegema, planeerivad esitlust jne. Protsess lõppeb kevadel Harjumaal FLL Jr. näitusel osalemisega, mis ei ole kohustuslik, kuid rangelt soovituslik. Sama projekti rangelt soovituslik esitlemine on võimalik ka maikuus toimuval Laagri Robocity tehnikapäeval.

Kogu aasta vältel on suur rõhk sotsiaalsetel oskustel, tiimitööl, üksteise austamisel ja abistamisel, roboruumi korrashoiul. Tehnilise poole pealt on lisaeesmärk selgeks saada interneti ja arvuti kasutamise põhitõed – turvalisus ja küberhügieen ning riistvara ja tarkvara, mida noortel igapäevaselt vaja läheb. Kuna tegemist on enama kui lihtsalt robootika huviringiga, siis võib tulla ette nädalaid, kus robotitega otsest kokkupuudet ei ole. Näiteks õpime LEGO detailidest tugevaid konstruktsioone ehitama või sorteerime neid, teeme uurimustööd, toimub koolitus jne.

Juhendaja: Mai Pitsner
Kontakt: Mai.Pitsner@gmail.com
Toimumiskoht (esmaspäev ja teisipäev): Laagri Kool, Roboruum (raamatukogust edasi läbi klaasuste)
Toimumiskoht (kolmapäev): Möldre Kool ruum nr 326
Vanuserühm: 2.-3. klasside õpilastele (liituma oodatud noored, kes 1. klassis osalesid Roboringis ja kel varasem kogemus puudub. Kui 2. klassis osales noor siin rühmas, siis 3. klassis oodatud järgneva taseme rühma).
Toimumisaeg: üks kord nädalas (esmaspäev kell 13.30-15.00, teisipäev 13.15-14.45 või kolmapäev kell 13.15-14.45)
Õppetasu: 30 €/kuus

Tagasi Laagri Roboringi esilehele