Top menu

Laagri Huvikooli uus STUUDIUM (e-päevik)!

Lgp. Laagri Huvikooli lapsevanem!

Kui Te ei ole veel uue huvikool stuudiumi jaoks vajalikku taotlust teinud või kooli/huvikooli stuudiumi kontosid omavahel sidunud, siis palume Teil seda teha, kuna vastasel juhul võite mõnest olulisest infost ilma jääda. Huviringide õpetajad alustavad alates märtsist 2017 huviringide õppetööga seotud info (tundide toimumised, üritused, sündmused jne) edastamist uue huvikooli stuudiumi kaudu.

Laagri Huvialakool on kasvanud juba üsna suureks organisatsiooniks ja alates jaanuarist 2017 alustab huvikool üleminekut eraldi stuudiumile (e-päevik). Enamus lapsevanemate- ja laste andmed on juba huvikooli uues stuudiumi süsteemis kenasti olemas.

1. Milleks on Stuudium vajalik? – elektrooniline huvikooli e-päevik, kõik kooli igapäevatööks vajalik (lapse osalemised tundides, tunni teemad), turvaline keskkond, eraldi stuudiumi kasutamine tagab kõikidele osapooltele (huvikool, õpetaja, lapsevanem, õpilane) efektiivsema / turvalisema infovahetuse, lapsevanemal on võimalus jälgida lapse toimetamisi huviringides jne.
2. Esimene samm stuudiumisse registreerumisel – https://laagrihuvialakool.ope.ee/auth
3. Kui Teie andmed on huvikooli poolt juba süsteemi lisatud, siis palun vali ( saada mulle ligipääsuandmed )
Kui Teie andmeid ei ole veel süsteemis olemas, siis palun vali ( esita andmed ja taotle kontot )
4. Kui olete teise kooli (nt Laagri Kooli) stuudiumi kasutaja, siis on võimalik / vajalik siduda mõlema kooli kasutajakontod.

Heade soovidega

Taigur Tooming
Laagri Huvialakool
Direktor
taigur@laagrihuvialakool.ee
www.laagrihuvialakool.ee
6 517 635