NB! Esimene septembrikuu treeningtund toimub 2.septembril!
Trennidega võib julgelt liituda ja tutvuda korvpallitrenni aegade ajal.


SPORDIKLUBI  (SK RIM/TTÜ KK) ÕPPEPROTSESS

Treeningtöö etapid:

    1. 7-11.a mitmekülgne, algettevalmistav etapp
    1. 11-13. a esialgse spetsialiseerumise etapp
    1. 14-17. a süvendatud spetsialiseerumise etapp
  1. 18-edasi  sportliku täiustamise etapp

Etappe iseenesest ei saa jäigalt võtta, arvestada tuleb noorte bioloogilist vanust, kehalist arengut, ettevalmistuse taset ja koormuste talumist (J. Wooden).

1.etapi ülesanne on tervise tugevdamine, kehaline areng, liigutusoskuste omandamine, korvpalli põhioskuste tutvustamine ja omandamine. Üldise funktsionaalse baasi loomine, tahteomaduste kasvatamine ja huvi äratamine korvpalli vastu. Omandatakse korvpalluri liikumistehnika (kehaasend, start, jooks, hüpped, suuna muutmine, peatumine, väljaasted, pöörded), pallihoie, püüdmine, söötmine, vise, põrgatamine, läbimurded, kaitseasend, lauavõitlus, minikorvpalli põhilised reeglid

2.etapil tõstetakse  igakülgse ettevalmistuse taset, alustatakse spetsiaalvõimete baasi loomisega, omandatakse edasi korvpalli põhioskusi, tugevdatakse tervist, arendatakse ühtlaselt lihaskonda. Hakatakse omandama meeskondliku ründe ja kaitsemängu lihtsamaid detaile, täiustatakse eelnevat tehnilist baasi (erinevad viske ja söödutehnikad, petteliigutused, ilma pallita katted ). Tähtsal kohal 1-1, 2-2, 3-3 mäng, korvpalli reeglid.

3.etapil muutub treening korvpallispetsiifilisemaks, spetsiaalettevalmistuse maht kasvab veelgi, jätkub korvpalli põhioskuste täiustamine ning kinnistamine, üha olulisem on võistlus ja koos sellega taktikaline ettevalmistus, kehalistest võimetest on endiselt juhtkohal kiirus ja kiiruslik jõud, jõuettevalmistuses osutatakse rohkem tähelepanu nende lihasgruppide arendamisele, millel on korvpallis otsustav tähtsus. Õpitakse ründemängu elemente, meeste jaotumist erinevatele positsioonidele. katted palliga ja ilma pallita mängijale, lihtsamaid kaitseformatsioone ja trappingut, samuti maa-ala kaitset.

4.etapil saavutatakse spordimeisterlikkuse kõrgeim aste, toimub mängija individuaalsete võimete maksimaalne realiseerimine, treeningtöö maht ja intensiivsus saavutavad maksimumi, märgatavalt suureneb spetsiaalettevalmistuse ja võistluse osa treeningtöö üldmahus, suureneb järsult psühholoogilise, taktikalise ja integraalse ettevalmistuse maht. Täiustatakse eelnevalt õpitud ,erinevate kaitseformatsioonide põhitõdede omandamine ning  ründemängu taktika õppimine ja oskus valida vajalikku.

Kui korvpalluri esialgse spetsialiseerumise etapp algab 11 a., siis andekamad neist saavutavad esimese suurema edu keskmiselt 7-8 a. ja rahvusvahelise taseme 11-12 a. möödudes.

Treener: täpsustamisel
Kontakt:
Treener:
Reimo Luht
Kontakt: reimo@lauajalgpall.ee
info@rim.ee ; 58 58 58 85 (Reimo Luht)
www.rim.ee
www.ttukorvpallikool.ee

Sügisene- ja kevadine treeningperiood:
02.09.2020-30.10.2020 ja 05.04.2021-11.06.2021
Esmaspäeval, kell 15.30-17.00
Kolmapäeval kell 15.30-17.00
Reedel kell 15.30-17.00

Talvine treeningperiood:
02.11.2020-01.04.2021
Esmaspäeval, kell 16.15-17.30
Kolmapäeval kell 16.15-17.30
Reedel kell 16.00-17.30

Toimumiskoht: Laagri Kooli võimla
Kogunemiskoht: võimla ees koridoris ja koos treeneriga liigutakse võimlasse.
Õppetasu:
35,- eur kuus (2x ja 3x nädalas)
25,- eur kuus (1x nädalas)

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!