Laagri Huvialakooli hoolekogu koosseis 2019/2020.õa:

Argo Koppel (lapsevanem) – esimees
Diana Poudel (lapsevanem) – aseesimees

Helena Saaremäel (Laagri Kooli õpilasesinduse esindaja)
Ülle Vizgirda (õpetajate esindaja)
Toomas Artma (Laagri Kooli direktor)
Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja)
Margit Ots (vallavalitsuse esindaja)
Taigur Tooming (huvikooli direktor)

Järgmine huvikooli hoolekogu koosolek:

… novembril 2020

Hoolekogu liikmetega saab kontakti e-päeviku sõnumite kaudu. Võib ka saata e-kirja kooli üldaadressile info@laagrihuvialakool.ee ja paluda see edasi saata vastavale liikmele.

Protokollid

2019_05_29_LHKhk_protokoll_nr_1

2019_11_06_LHKhk_protokoll_nr_2

2020_05_20_LHKhk_protokoll_nr_3