Laagri Huvialakooli hoolekogu koosseis 2019/2020.õa:

Diana Poudel (lapsevanem)
Argo Koppel (lapsevanem)
Sten Ingerainen (Laagri Kooli õpilasesinduse esindaja)
Ülle Vizgirda (õpetajate esindaja)
Toomas Artma (Laagri Kooli direktor)
Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja)
Margit Ots (vallavalitsuse esindaja)
Taigur Tooming (huvikooli direktor)

Järgmine huvikooli hoolekogu koosolek:

6. novembril 2019

Hoolekogu liikmetega saab kontakti e-päeviku sõnumite kaudu. Võib ka saata e-kirja kooli üldaadressile info@laagrihuvialakool.ee ja paluda see edasi saata vastavale liikmele.

Protokollid

2019_05_29_LHKhk_protokoll_nr_1

Sulge menüü