Top menu

Kooli nõukogu

Laagri Huvialakooli nõukogu koosseis 2016/2017.õa:

Meelis Saaresalu (9. kl) – nõukogu esimees

Argo Koppel (1.kl)
Tarmo Türkson (2. kl)
Diana Poudel (3. kl) – nõukogu aseesimees
Danel Pärtel (4. kl)
Laire Piik (5. kl)
Ermo Kold (6. kl)
Kristian Kaljumäe (7. kl)
Raul Malsub (8. kl)
Toomas Artma (kooli direktor)
Jaana Randla (õpetajate esindaja)
Krislin Aunapuu (õpetajate esindaja)
Aivi Pärisalu (õpetajate esindaja)
Liis-Astrid Tuhkur (õpetajate esindaja)
Taigur Tooming (huvikooli direktor)
Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja)
Jaanus Kallion (vallavolikogu esindaja)
Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)

Nõukogu liikmetega saab kontakti e-päeviku sõnumite kaudu. Võib ka saata e-kirja huvikooli üldaadressile info@laagrihuvialakool.ee ja paluda see edasi saata vastavale liikmele.

Protokollid: http://www.laagrik.edu.ee/lapsevanemale/kooli-noukogu/