NB! Esimene tund toimub … septembril!

Ring avatakse 8 õpilasega.

Kokanduse tundides omandavad õpilased teadmisi toitumisest ja toitlustamisest.
Põhirõhk on praktilisel tegevusel. Õpilastele tutvustatakse rahvuslikke toitumistavasid ja toitumise kaasaegseid põhimõtteid. Kodumasinate ja korrastusvahendite õpetamisel lähtutakse nüüdisaegsest tehnoloogiast.
Õppeköögis töötades järgitakse üldkehtivaid hügieeni,- töö- ja tuleohutusnõudeid.

Teooria:

 1. Ohutus ja hügieenireeglid köögis;
 2. Põhilised toiduainete grupid – liigid, tooted ( piimatooted, liha- ja kalatooted, kuivained, õlid, suhkrud, soolad,   kastmed, siirupid,   pooltooted, konservid, kodu- ning välismaised puu – ja köögiviljad);
 3. Maitseainete liigitus;
 4. Kaalu – ja mahuühikud retseptides, muud lühendid ja mõisted retseptides;
 5. Toiduainete eeltöötlemine ja säilitamine;
 6. Põhilised külm – ja kuumtöötlusviisid toiduvalmistamises;
 7. Erinevad tainaliigid – nende põhiained, valmistusviisid ja tooted neist;
 8. Erinevate maade rahvusköögid ja söömistavad;
 9. Pühaderoad;
 10. Toiduainete säästlik ja otstarbekas kasutamine;
 11. Nõude liigid ( toiduvalmistamis,- serveerimis- ja lauanõud );
 12. Lauaetikett.

Praktika:

 1. Ohutuse ja isiklike hügieenireeglite järgimine toidu valmistamisel;
 2. Toiduainete külmtöötlemine;
 3. Lihtsamate ja keerukamate kuumtöötlusega roogade valmistamine;
 4. Toidu valmistamine retsepti järgi;
 5. Roogade serveerimine ja garneerimine;
 6. Erinevate, uudsete maitsetega tutvumine;
 7. Lauakatmine ja lauakommete õppimine;
 8. Erinevate toitlustuse ja toiduainetega tegelevate asutuste külastamine .

Praktiline tegevus

Kõik tunnid algavad põgusa teoreetilise sissejuhatusega käsilolevasse teemasse. Põhirõhk on praktilisel tegevusel ning uued teadmised ja oskused kinnistuvadki iseseisva praktilise tegevuse käigus.

Üldjuhul jaotatakse lapsed väikestesse rühmadesse ning nii valmistatakse 2-3 erinevat rooga.

Tunni käigus õpitakse koostöös tiimikaaslastega kõiki toiduvalmistamise komponente:

–              toiduainete ettevalmistus,

–              toidu valmistamine,

–              tööpindade ja kasutatud nõude pesemine.

Iga meeskond serveerib enda valmistatud toidu. Üheskoos maitstakse kõiki toite ja valmistajad räägivad, kuidas nende toidutegemine sujus.

Anname ühise hinnangu tehtud tööle. Pärast söömist koristatakse terve köök ja õpitakse erinevaid koristustehnikaid.

Õpitulemused

Õppekava läbinud õpilane oskab:

 1. retsepti lugeda ja selle järgi iseseisvalt lihtsamaid roogi valmistada;
 2. valida toiduvalmistamiseks sobivamaid toiduaineid, töövahendeid ja töövõtteid;
 3. kasutada, tarvitada ja töödelda toiduaineid otstarbekalt, säästlikult ja tervisele ohutult;
 4. välimuse, lõhna ja maitse järgi eristada maitsetaimi- ja aineid;
 5. katta ja kaunistada lauda, kasutada lihtsamaid õpitud garneerimisvõtteid;
 6. teab toitumisega seotud tähtsamaid etiketireegleid;
 7. teab peamiseid isikliku ja toiduhügieeni reegleid;
 8. teab ohutustehnika reegleid köögiseadmete kasutamisel ja toiduvalmistamisel;
 9. teab Eesti rahvusroogi ja meie toidukultuuri ajalugu;
 10. teab levinumaid maailma rahvuskööke ja nende põhijooni;
 11. eelistab kodumaist ja värsket toitu;
 12. oskab töötada rühmas ja iseseisvalt;
 13. oskab tunda tehtust rõõmu.

Õpetaja: täpsustamisel
Kontakt: 
Toimumisaeg: täpsustamisel
Toimumiskoht: kodunduse klass ruum nr. 146.
Õppetasu: 24,- eur kuus
Vanuserühm: 9-14 aastased

Väljundid:

Kõike seda, mida praktilise töö käigus valmistatakse, saavad õpilased degusteerida.

Iga tunni lõpus saavad lapsed endale valmistatud roogade retseptid, mille alusel siis juba iseseisvalt kodus kätt proovida saavad. Iga laps köidab retseptilehe või ka muu jagatud õppematerjali oma isiklikku õpikausta.

Õppekäigud kohalikesse toitlustusasutustesse ning poodidesse avardavad laste silmaringi.

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla!