NB! Laagri Koolis toimub esimene tund 29.09.2020!
NB! Möldre majas toimub esimene tund 26.10.2020!

Ring avatakse 10 õpilasega.

Kokanduse tundides omandavad õpilased teadmisi toitumisest ja toitlustamisest.
Põhirõhk on praktilisel tegevusel. Õpilastele tutvustatakse rahvuslikke toitumistavasid ja toitumise kaasaegseid põhimõtteid. Kodumasinate ja korrastusvahendite õpetamisel lähtutakse nüüdisaegsest tehnoloogiast.
Õppeköögis töötades järgitakse üldkehtivaid hügieeni,- töö- ja tuleohutusnõudeid.

Laste kokakooli tunde viib läbi toitumisterapeut ja 6 aastase laste koolitamise kogemusega juhendaja Margot. Samuti omab ta mitmeid tunnistusi laste kasvatamise/õpetamise valdkonnast.

Kokkame koos 1,5 tundi ning igas tunnis valmib soolane- ja magus toit. Õpime tundma toorainet, toiduvalmistamise viise ja mõõtühikuid. Rõhk on tervislikul toitumisel ning räägime toidu vajalikkusest, seal olevast suhkrust, toitainete ala- ja liigtarbimisest, loomsetest- ja taimsetest rasvadest, värvide vajalikkusest  toidus, vitamiinidest, kiudainetest ja paljust muust põnevast ning seda kõike lastele arusaadavas keeles.

Meil on alati tore koos kokata ja uusi teadmisi omandada!

 1. Ohutus ja hügieenireeglid köögis;
 2. Põhilised toiduainete grupid – liigid, tooted ( piimatooted, liha- ja kalatooted, kuivained, õlid, suhkrud, soolad,   kastmed, siirupid,   pooltooted, konservid, kodu- ning välismaised puu – ja köögiviljad);
 3. Kaalu – ja mahuühikud retseptides, muud lühendid ja mõisted retseptides;
 4. Põhilised külm – ja kuumtöötlusviisid toiduvalmistamises;
 5. Ohutuse ja isiklike hügieenireeglite järgimine toidu valmistamisel;
 6. Toiduainete külmtöötlemine;
 7. Lihtsamate ja keerukamate kuumtöötlusega roogade valmistamine;
 8. Toidu valmistamine retsepti järgi;
 9. Roogade serveerimine ja garneerimine;
 10. Erinevate, uudsete maitsetega tutvumine;

Praktiline tegevus

Kõik tunnid algavad põgusa teoreetilise sissejuhatusega käsilolevasse teemasse. Põhirõhk on praktilisel tegevusel ning uued teadmised ja oskused kinnistuvadki iseseisva praktilise tegevuse käigus.

Üldjuhul jaotatakse lapsed väikestesse rühmadesse ning nii valmistatakse 2-3 erinevat rooga.

Tunni käigus õpitakse koostöös tiimikaaslastega kõiki toiduvalmistamise komponente:

–              toiduainete ettevalmistus,

–              toidu valmistamine,

–              tööpindade ja kasutatud nõude pesemine.

Anname ühise hinnangu tehtud tööle. Pärast söömist koristatakse terve köök ja õpitakse erinevaid koristustehnikaid.

Õpitulemused

Õppekava läbinud õpilane oskab:

 1. retsepti lugeda ja selle järgi iseseisvalt lihtsamaid roogi valmistada;
 2. valida toiduvalmistamiseks sobivamaid toiduaineid, töövahendeid ja töövõtteid;
 3. kasutada, tarvitada ja töödelda toiduaineid otstarbekalt, säästlikult ja tervisele ohutult;
 4. teab toitumisega seotud tähtsamaid etiketireegleid;
 5. teab peamiseid isikliku ja toiduhügieeni reegleid;
 6. teab ohutustehnika reegleid köögiseadmete kasutamisel ja toiduvalmistamisel;
 7. eelistab kodumaist ja värsket toitu;
 8. oskab töötada rühmas ja iseseisvalt;
 9. oskab tunda tehtust rõõmu.

Laagri Koolis (kokakool toimub 2x kuus)

Õpetaja: Margot Kuuskmann
Kontakt: margot.kuuskmann@gmail.com , 56668338
Toimumisaeg: teisipäeviti, kell 15.30 – 17.00
Toimumiskoht: kodunduse klass ruum nr. 146.
Õppetasu: 33,- eur kuus
Vanuserühm: 1.-6.klassid

NB! Kokakool toimub järgmistel kuupäevadel:

Oktoobrikuu arvestus – 29.09 ja 27.10
Novembrikuus – 10.11 ja 24.11
Detsembrikuus – 15.12 ja 22.12 (asendatakse juunis)
Jaanuaris – 19.01 ja 26.01
Veebruaris – 9.02 ja 16.02
Märtsis – 9.03 ja 23.03
Aprillis – 6.04 ja 27.04
Mais – 11.05 ja 25.05
Juunis – 1.06 ja 8.06

Möldre majas (kokakool toimub 2x kuus)

Õpetaja: Margot Kuuskmann
Kontakt: margot.kuuskmann@gmail.com , 56668338
Toimumisaeg: esmaspäeviti, kell 14.15 – 15.45
Toimumiskoht: Möldre maja kodunduse klass
Õppetasu: 33,- eur kuus
Vanuserühm: 1.-6.klassid

NB! Kokakool toimub järgmistel kuupäevadel:

Oktoobri arvestus – 26.10
Novembris – 09.11 ja 23.11
Detsembris – 14.12 ja 21.12 (asendatakse juunis)
Jaanuaris – 18.01 ja 25.01
Veebruaris – 8.02 ja 15.02
Märtsis – 8.03 ja 22.03
Aprillis – 5.04 ja 26.04
Mais – 10.05 ja 24.05
Juunis – 31.05 ja 7.06

Väljundid:

Kõike seda, mida praktilise töö käigus valmistatakse, saavad õpilased degusteerida.

Iga tunni lõpus saavad lapsed endale valmistatud roogade retseptid, mille alusel siis juba iseseisvalt kodus kätt proovida saavad. Iga laps köidab retseptilehe või ka muu jagatud õppematerjali oma isiklikku õpikausta.

Õppekäigud kohalikesse toitlustusasutustesse ning poodidesse avardavad laste silmaringi.

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla!