Kitarritunnid toimuvad Laagri Kooli peamajas ja Möldre majas.

NB! Esimene tund toimub 8.septembril 2020!

Ring avatakse 8 õpilasega.

Eesmärgid: Kitarrikursuste peamine eesmärk on omandada esmased praktilised mänguvõtted: meloodiamäng I positsioonis, lihtsamate akordide moodustamine ja mängimine. Kuna kitarrikursused on mõeldud algajatele, tutvutakse ka noodikirja põhimõtete, lihtsamate rütmide ja tabulatuuriga. Oluline eesmärk on õppida kuulmise järgi eristama mazoorseid ja minoorseid kolmkõlasid ning septakorde kolmkõladest. Samuti õppida mängima lihtsamaid meloodiaid kuulmise järgi. Õppida koos mängima. Esimesest tunnist peale pööratakse suurt tähelepanu rütmide täpsusele ja teineteise kuulamisele.

Õpetaja: Juss Kaarepere
Kontakt: 56 67 42 16; jusskaarepere@gmail.com
Vanuserühm:
7.-16.aastased

Laagri Kooli peamajas

Toimumisaeg:
Teisipäeval, kell 14.30 – 15.30 (algajad)
Teisipäeval, kell 15.30 – 16.30 (algajad)
Teisipäeval, kell 16.30 – 17.30  (edasijõudnud)
Teisipäeval, kell 17.30 – 18.30  (edasijõudnud)

Toimumiskoht: ruum nr. 222

Möldre majas

Toimumisaeg:
Teisipäeval, kell 12.15 – 13.15 (1.-2.klassid)
Teisipäeval, kell 13.15 – 14.15 (1.-3.klassid)

Õppetasu: 45,- eur kuus

Kitarri laenutuse osas palun võta ühendust:
taigur@laagrihuvialakool.ee

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla

Auld Lang Syna Saade (Aeglane)
Auld Lang Syne Meloodia Aeglane
Auld Lang Syne Meloodia Keskmine
Auld Lang Syne Meloodia Kiire
Auld Lang Syne Saade (Keskmine)
Auld Lang Syne

Scarborough Fair
Blues aeglane
Blues kiire
Folia
House of the rising sun
Kägu