NB! Esimene tund toimub 7.septembril 2020!

Ring (rühm) avatakse 8 õpilasega.

Tegevused: Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi. Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib laps ilu nägema ja ise looma. Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades.

Õpetaja: Irja Kändler
Kontakt: 56473247, irja.kandler@laagrik.edu.ee 
Toimumiskoht: savikoda
Toimumisaeg:
I RÜHM (1.-5.klass)
Esmaspäeval, kell 14.20 – 15.50

II RÜHM (1.-5.klass)
Teisipäeval, kell 14.05 – 15.35

III RÜHM (1.-5.klass)
Kolmapäeval, kell 14.05 – 15.35

IV RÜHM (1.klass)
Neljapäeval, kell 13.10 – 14.45

NB! Võimalik õppida ka portselanimaali!

Väljundid: näitused

Õppetasu: 26,- eur kuus

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!