Esimene tund toimub 26.septembril Lasteaed Kaseke saalis!

NB! Tantsuringis saavad osaleda ainult Kasekese Lasteaia lapsed!

VANEM RÜHM

Õpetaja: Birgit Plaser
Kontakt: birgit@minutantsukool.ee
Toimumiskoht: Lasteaed Kaseke
Toimumisaeg: neljapäeviti, kell 15.15-15.45
Õppetasu: 20,- eurot

NOOREM RÜHM

Õpetaja: Birgit Plaser
Kontakt: birgit@minutantsukool.ee
Toimumiskoht: Lasteaed Kaseke
Toimumisaeg: neljapäeviti, kell 15.55 – 16.25
Õppetasu:
20,- eurot

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla