NB! 19.11.2018 toimub kardiring kell 14.30-15.45!

Tule kardiga sõitma!
Tunnid toimuvad
kõikdele huvilistele ühes rühmas kell 15.45-17.00 Unibet Kardikeskuses aadressil Pärnu mnt 558a, Laagri Saue vald. Kui kardiringiga liitub veel rohkem lapsi, siis moodustame vastavalt vajadusele kaks eraldi rühma!

NB! Kardiringiga võivad liituda ka 1.klasside õpilased, sellisel juhul peab laps olema vähemalt 130cm pikk!

KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Kardiringi on oodatud noored, kellel on huvi tegeleda tehnika, võidusõidu ja selle juurde kuuluvaga. Eesmärgiks on õpilastes laiendada püüet kuhugi jõuda, arendada tehnilist taipu ning õppida käsitlema tööriistu. Lisaks alustada võidusõitjakarjääri, arendada sõiduoskust ning õppida tuleviku tarbeks kiire liikumise põhitõdesi ja –oskusi. Antakse teadmisi mootoritest, füüsikaseadustest, aerodünaamikast, tehnilistest omadustest ning sõiduki seadistamisest. Korraldatakse nii sisevõistlusi kui käiakse laagris välivõistlustel. Õppetöö sisaldab nii teoreetilisi teadmisi, sõitmist ja ettevalmistust võidusõitudeks.

Kardiringi eesmärkideks:

 • tekitada huvi tehnika vastu kogu edasiseks eluks ja anda oma entusiasmiga see huvi edasi ka teistele inimestele
 • õpetada õpilastele iseseisvat probleemide lahendamist
 • arendada häid sõiduoskusi
 • tutvuda erinevate töövahenditega
 • kogeda erinevaid sõidutingimusi
 • osaleda võistlustel

Eesmärkide saavutamiseks tegeletakse palju praktilise tööga, mille käigus saavad õpilased piisavalt suure koormusega iseseisvat mõttetööd ja individuaalseid ülesandeid. Lisaks saavad õpilased väga huvitavat teoreetilist teadmist nii võidusõidu, kardi, mootorite kui ka paljude muude seotud teemade kohta.

 • Noor kogeb eneseteostuse võimalusi käelise tegevuse kaudu, arendab loovust ja esteetilist maitset
 • Arendab tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, täpsust, püsivust, sõiduoskust, autotunnetust, ohutut liiklemist ning töökultuuri ja -harjumusi;
 • Omandab oskuse iseseisvalt mõelda, töötada, otsustada, hinnata oma olusi kriitiliselt, leida parimaid lahendusi, arvestada teiste liiklejatega;
 • Omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja -traditsioonide kohta ning oskab neid oma töös kasutada
 • Arendab tehnilist taipu, omandab üldtehnilisi teadmisi ja elementaarse tehnilise erialase kirjaoskuse

Toimumisajad:
Esmaspäeval
Kell 15.45–17.00 (1.-9.klass) lapse pikkus peab olema vähemalt 130cm.

Õpetaja: Jan Püvi
Kontakt: jan.puvi@gmail.com ; tel. 58088034
Toimumiskoht: Unibet Kardikeskus (4x nädalas).

Õppetasu: 50 €/kuus

NB! Vabade kohtade tekkimisel on võimalik liituda õppeaasta jooksul kardi huviringiga. Selleks on vajalik edastada õpilase andmed (nimi, kontakt, kool, elukoht, klass) meilile taigur@laagrihuvialakool.ee .  Lapsed, kes ei ole saanud kohta kardiringi rühma, siis need lapsed on lisatud kardiringi ootelehele. Kui mõni õpilane peaks kardiringi huviringist lahkuma, siis sellisel juhul võetakse ühendust ootelehel olevate õppuritega ja pakutakse võimalust osaleda kardiringis.

 

 

Sulge menüü