Laagri Huvialakool

Laagri Huvialakool asub Saue vallas Laagris, mis pakub huvitegevust nii väikelastele, koolinoortele kui ka täiskasvanuile.

Huviringe pakume järgmistes huvisuundades: muusika, tants, kunst, sport ja käsitöö, tehnika ning arendavad ringid väikelastele. Lisaks korraldame täiskasvanutele erinevaid kursuseid.

Lastel ja noortel on võimalus osaleda mitmetel üritustel ja viibida neile korraldavates laagrites. Ringide töö tulemusi võib näha näitustel, kontsertidel, võistlustel, konkurssidel ja festivalidel.

Laagri Huvialakooli huviringides kokku ca 1350 õpilaskohta.

Laagri Huvialakooli huviringide tegevus toimub Laagri Koolis, Laagri Kooli Möldre majas, Laagri Spordihoones, Veskitammi Lasteaias, Nõlvaku Lasteaias, Laagri Lasteaias ja Kasekese Lasteaias.