Esimene näidis treeningtund toimub 22.septembril 2020!

Õppe eesmärgid:

 • Lihastreening soosib ja arendab noore üldfüüsilist seisu: vormib keha, treenib lihasjõudu hoiab kehakaalu kontrolli all ning parandab rühti
 • Lihastreening õpetab noorele keha tunnetamist ja enda üldfüüsilise seisundi hindamist ning parandab enesetunnet- ja kindlust
 • Jõutreeningu põhiteadmiste omandamine ning rakendamine vastavalt vanusele
 • Jõusaali masinate tehnika õppimine ja harjutamine
 • Üldfüüsilised paaris- ja grupiharjutused koos kaaslastega
 • Treening suunab ja kujundab noorte harjumusi
 • Kehalise seisundi arendamine keharaskusega- ja tehnika peale harjutuste sooritamisega
 • Erinevate lihasgruppide treening: ülakeha ning alakeha
 • Kehatunnetus, koordinatsiooni, tasakaalu arendamine
 • Toestab kõiki teisi spordialasid üldfüüsilsise keha arenguga
 • Treeningpagas, baasteadmised ja motivatsioon edasiseks treeninguks

Õpetaja: Andres Reitsnik
Kontakt: andres@viafitness.ee ; 59043668

Treeningud toimuvad järgmistel aegadel:
Esmaspäeval, kell 15:00-16:00
neljapäeval, kell 15:00-16:00

Vanuserühm: 6.-9.klassid (tüdrukud ja poisid)

Toimumiskoht: Laagri Kooliga samas majas 0 korrusel Via Fitnessi jõusaalis
Õppetasu: 56,- eurot kuus (sisaldab jõusaali külastust)

Õpiväljundid:

 • Tugevneb noore enesehinnang ning füüsiline võimekus
 • Teatakse lihastreeningu põhiharjutusi ning tehnikat ja oskab neid vastaval oma võimetele sooritada
 • Omandatakse teadmisi lihastreeningu ülesehitusest
 • Õpitakse tundma erinevaid kehaosasid, nende võimekust ja funktsiooni treeningul
 • Areneb liigutuste tehnika, koordinatsioon, jõud, rüht, tasakaal
 • Noorel on parem kohanemisvõime uutes olukordades nii füüsiliselt kui ka vaimselt
 • Õpitakse vältima vigastusi, mis võivad kaasneda vale tehnikaga- või ületreenides ja oskab neid ennetada
 • Tugevneb lihasstruktuur, mis toetab igapäevast liikumist ning kehalist aktiivsust
 • Kujunevad välja harjumused edukaks treeninguks ja ollakse õnnelikud positiivse hobi pärast

Õppemaks kuulub koolituskulude alla.