NB! Esimene tund toimub 12.septembril!
Rühm avatakse 8 lapsega.
Eesmärk: muusika- ja lauluringis arendame lapse musikaalsust – laulmisoskust ja rütmitunnet, fantaasiat ja kujutlusvõimet ning õpime end muusika saatel vabalt ja loovalt väljendama. Mängime rütmi-, laulu- ja liikumismänge. (Harjutame laulmist nii rühmas kui üksi, pöörame tähelepanu laulude ilmekale esitamisele;saadame laule rütmipillidel, harjutame pillimängu iseseisvalt ja ansamblis.Õpime kuulamise järgi eristama õpitud pille; kuulame loodushääli, helisid ja rütme ning õpime kuuldud muusikat iseloomustama)Õppetöö toimub väikestes õpperühmades.
Väljundid: Laulustuudio laululastele võimaldame lisaks igapäevasele õppetööle ka ridamisi esinemisi kontserditel ja konkurssidel.
I p-a esinemised Jõuluturg Raekoja platsil; lisaks jõulukontserdid ning teised vahvad üritusted.
II p-a solistide lauluvõistlused – „Harjumaa Laululaps 2018“; „Laulukarusell 2019“ eelvoorud;  lisaks samuti esinemine Tallinna Vanalinna päevadel, Laagri Kooli Suvealguse Festivalil ja teistel üritustel.
Õpetaja: Piret Puusta
Kontakt: 5271273; piret@minimuusikal.ee
Toimumisaeg:

Teisipäeval, kell 16.15-17.00
Toimumiskoht: Laagri Kooli muusikaklass
Õppetasu: 28,- eurot
Õppemaks kuulub koolituskulude alla!