NB! Esimene tund toimub 18.septembril!
Rühm avatakse 10 lapsega.
Õppeperiood: oktoober – aprill
Tegevused: Häälekujundustöö. Lava kogemus – solist, mikrofoni kasutamine, mini muusikalid.
Eesmärk: Lapses isiksuse arendamine läbi laulu ja tantsu ning tema muusikaliste võimete avastamine ja suunamine. Lavaline ja esinemisjulgus – areneb julgus laulda ja liikuda laval, julgus laulu esitada emotsionaalselt. Eneseväljendusoskuse, rütmitunde arendamine. Õpib kuulama muusikat, helisid.
Areneb omaloomingulisus ja näitlejameisterlikkus.
Väljundid: Esinemised Veskitammi Kultuurikeskuses erinevatel üritustel, esinemised lasteasutustes, kontserdid, laulukonkursid .
Õpetaja: Astra Põder
Kontakt: 56 683 188, astra@veskitammila.ee
Toimumisajad:

Teisipäeval
I rühm kell 15.20-15.50 (Laagri Lasteaia saal)
II rühm kell 16.00-16.40 (Veskitammi Lasteaia saal)
III rühm kell 16.40-17.15 (Veskitammi Lasteaia saal)
IV rühm kell 17.15-17.50 (Veskitammi Lasteaia saal)

Toimumiskoht: Veskitammi- ja Laagri Lasteaia saal
Õppetasu: 26,- eurot

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Sulge menüü