NB! Esimene tund toimub 7.septembril 2020!

Laulutunnid toimuvad Laagri Lasteaias, Veskitammi Lasteaias ja Veskitammi Lasteaia Möldre majas.

Rühm avatakse 10 lapsega.
Õppeperiood: september – mai
Tegevused: Häälekujundustöö. Lava kogemus – solist, mikrofoni kasutamine, mini muusikalid.
Eesmärk: Lapses isiksuse arendamine läbi laulu ja tantsu ning tema muusikaliste võimete avastamine ja suunamine. Lavaline ja esinemisjulgus – areneb julgus laulda ja liikuda laval, julgus laulu esitada emotsionaalselt. Eneseväljendusoskuse, rütmitunde arendamine. Õpib kuulama muusikat, helisid.
Areneb omaloomingulisus ja näitlejameisterlikkus.
Väljundid: Esinemised Veskitammi Kultuurikeskuses erinevatel üritustel, esinemised lasteasutustes, kontserdid, laulukonkursid .
Õpetaja: Astra Põder
Kontakt: 56 683 188, astra@veskitammila.ee
Toimumisajad:
EsmaspäevaI – I rühm kell 15.30 (Laagri Lasteaia saal)
Teisipäeval – II rühm kell 15.30 (Laagri Lasteaia saal)
Esmaspäeval – III rühm kell 16.10 (Möldre maja)
Teisipäeval – IV rühm kell 16.10 (Veskitammi Lasteaia saal)
Kolmapäeval – V rühm kell 16.10 (Veskitammi saal)

Toimumiskoht: Veskitammi-, Möldre- ja Laagri Lasteaia saal
Õppetasu: 26,- eurot

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!