NB! Alates 27.10.2014 on huviringi tegevus peatatud!
Ring avatakse 10 õpilasega.

Eesmärk:
Õppida väga hästi kasutama arvutit, failihaldust, erinevat kontori tarkvara, tekstitöötlust, tabeltöötlust ja esitlusi. 
Anda õpilasele oskus vormistada vastavalt nõuetele oma uurimustöid ja ettekandeid.
 Tutvustada õpilasele võrgus käitumise reegleid, kuidas viisakalt kirja kirjutada ja vestlusportaale külastada.

Tegevused:
Tutvume arvuti riist- ja tarkvaraga. Kasutame õppimiseks tuntumaid kontoritarkvara pakette MS Office, Libreoffice jms. Töötame tekstiga ning loome tabeleid ja esitlusi. Saame ülevaate digitaalsetest piltidest, videost, helist, veebindusest. Õpime kaitsma oma arvutit, dokumente ja pilte. Palju muid jooksvalt kerkivaid vajalikke tegevusi.

Õpetaja:
Kontakt:
Toimumisaeg: teisipäeval, kell 14.00 – 15.30
Toimumiskoht:
Laagri Kool, arvutiklass
Vanuserühm: kõigile huvilistele

Õppetasu: 20,- eurot kuus

Väljundid:
Arvutialased oskused: e-post, teksti- ja tabeltöötlus, lihtsamate probleemide lahendamine, WiFi. Konkreetse referaadi või uurimistöö vormistamine. Koolitööks vajaliku esitluse loomine. Interneti kasutamine. Vajaliku info otsimine internetist. E-posti avamine ja saatmine. Slaidshow.

Seda kõike pakub sulle Laagri Huvikooli arvutiring – tule osalema!

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla