NB! Huviring avatakse siis, kui rühm on komplekteeritud.
Palun eelregistreerida meilile taigur@laagrihuvialakool.ee

Ring avatakse 12 õpilasega.

Eesmärk:
Süvendada õpilaste loomevõimet, fantaasiat, mõtlemist ja arvutikasutamise oskust.
Tutvuda lähemalt pikselgraafika töötlemise programmiga. Õppida töötlema digitaalfotosid, neid korrastama ja internetis avaldama, korrigeerima fotosid ja tegema fotomontaaži. Õppida eristama vektorgraafikat pikselgraafikast, värvusi tõetruult kujutama.

Tegevused:
Teadmiste kogumine digipiltidest, nende korrastamine. Digifoto esimene korrektuur. Pildiosade ehk pikslite märgistamine. Efektide, kihtide ja maskide kasutamine. Objekti paigutamine teisele pildile. “Slideshow” koostamine. Fotode avalikustamine internetis. Fotode ettevalmistamine trükkimiseks.

Õpetaja: Aili Mittal-Jõgiste
Kontakt: aili.mittaljogiste@gmail.com
Toimumisaeg:
Teisipäeval, kell 15.00-16.30 (3.-5.klassid)
Kolmapäeval, kell 15.00-16.30 (6.-8.klassid)
Toimumiskoht:
Laagri Kooli arvutiklass
Õppetasu: 24,- eurot

Väljundid: õpilastööde näitus.

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla