NB! Esimene tund toimub 16.septembril.
Ring avatakse 12 õpilasega.

Eesmärk:
Arendada õpilastes oskust lihtsate eluliste objektide kujutamisel, looduses esinevate värvuste nüansirikkuse nägemist, loomingulisust ja fantaasiat. Õpilased saavad failihalduse, hiiretöö, joonistamise kogemusi ja tutvuvad levinumate sellealaste programmidega.

Tegevused:
Joonistamine toimub arvutis, kasutades professionaalset vektorgraafika kujundusprogrammi. Õpime looma faile ja paigutama neid kaustadesse, joonistama erinevaid kujundeid, kolmemõõtmelisi pilte, kasutama valgust ja varju, erinevaid joone ja värvivalikuid, joonistame õnnitluskaarte, õpime perspektiivi põhitõdesid.

Õpetaja: Peeter Parker
Kontakt: peeter.parker@me.com
Toimumisaeg: teisipäeval 14.05-15.35
Toimumiskoht:
Laagri Kooli arvutiklass
Vanuserühm: kõigile huvilistele
Õppetasu: 24,- eurot

Väljundid: näitus

NB! Õppemaks kuulub koolituskulude alla