Treeningud toimuvad Möldre maja võimlas.

NB! Esimene tund toimub 10.septembril 2020.
Kogunemiskoht on võimla ukse juures vahekoridoris.

Õppe eesmärgid:

 • Akrobaatika toetab ja tugevdab lapse üldfüüsilist arengut
 • Akrobaatikaharjutused arendavad jõudu, osavust, painduvust, kiirust, liigutuste koordinatsiooni, ruumitaju, tasakaalutunnetust ja teisi omadusi
 • Akrobaatika kui esinemiskunst sisaldab suures osas tantsuelemente – aeg, ruum ja keha tundma õppimine ja kasutamine;
 • Akrobaatika eelharjutuste, baasharjutuste ja algelementide õppimine – tirel ette/ tirel taha, kaarsild, turiseis, ratas kõrvale, seisud kätel ja peapeal;
 • Akrobaatilised paaris- ja grupiharjutused
 • Vastupidavuse arendamine läbivõetud materjali kordamise, liigutuste arvu suurendamise ja tempo kiirendamisega.
 • Erinevate lihasgruppide treening – tõsted, kõverdused, hüpped.
 • Improvisatsiooni ja vabatantsu arendamine;
 • Rütmi- ja liikumismängude, rollimängude mängimine;
 • Kehatunnetus, koordinatsiooni, tasakaalu jne arendavate harjutuste tegemine;
 • Vabadus luua, katsetada, vaadata ja uurida, avaldada arvamust.

Treener: Kert Erhard Ridaste
Kontakt: Kert.e.ridaste@gmail.com , tel. 58490222

Treeningud toimuvad Möldre maja võimlas.

Toimumisaeg:
Neljapäeval, kell 14.00-15.00 (1.-3.klassid)
Neljapäeval, kell 15.00-16.00 (4.-6.klassid)

Õppetasu: 35,- eur kuus

Õpiväljundid:

 • Tugevneb lapse vaimne ja füüsiline tervis;
 • Laps teab põhiliste akrobaatiliste elementide (kägar, tirel ette/taha, ratas kõrvale, turiseis, kaarsild, seisud kätel ja peapeal) nimetusi ja oskab neid vastaval oma võimetele sooritada
 • Laps tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest ja akrobaatiliste elementide sooritamisest;
 • Omandab teadmisi-oskusi akrobaatika baasharjutustest ja elementidest;
 • Õpib tundma erinevaid kehaosasid, nende liikumisvõimalusi;
 • Areneb liigutuste täpsus, koordinatsioon, painduvus, rüht, tasakaal;
 • Laps oskab ennast läbi liikumise loovalt väljendada, areneb oskus improviseerida, erinevaid akrobaatilisi elemente tantsuks siduda;
 • Oskab ohutult liikuda ruumis üksi ja koos kaaslastega;
 • Lapsel on parem füüsiline väljendusoskus, koordinatsioon ja tasakaal lapse igapäevastes tegevustes;
 • Lapsel on parem koostööoskus ja oskus kaaslastega arvestada.
 • Kaks korda aastas on lapsevanematele avatud tund
 • Õppeaasta lõpus on esinemine

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!