NB! Esimene tund toimub 10.septembril.
Kogunemiskoht on võimla ukse juures vahekoridoris.

Õppe eesmärgid:

 • Akrobaatika toetab ja tugevdab lapse üldfüüsilist arengut
 • Akrobaatikaharjutused arendavad jõudu, osavust, painduvust, kiirust, liigutuste koordinatsiooni, ruumitaju, tasakaalutunnetust ja teisi omadusi
 • Akrobaatika kui esinemiskunst sisaldab suures osas tantsuelemente – aeg, ruum ja keha tundma õppimine ja kasutamine;
 • Akrobaatika eelharjutuste, baasharjutuste ja algelementide õppimine – tirel ette/ tirel taha, kaarsild, turiseis, ratas kõrvale, seisud kätel ja peapeal;
 • Akrobaatilised paaris- ja grupiharjutused
 • Vastupidavuse arendamine läbivõetud materjali kordamise, liigutuste arvu suurendamise ja tempo kiirendamisega.
 • Erinevate lihasgruppide treening – tõsted, kõverdused, hüpped.
 • Improvisatsiooni ja vabatantsu arendamine;
 • Rütmi- ja liikumismängude, rollimängude mängimine;
 • Kehatunnetus, koordinatsiooni, tasakaalu jne arendavate harjutuste tegemine;
 • Vabadus luua, katsetada, vaadata ja uurida, avaldada arvamust.

Õpetaja: Nicole Khurana
Kontakt: nicole@partnerakro.ee ; 5656 9070

Sisetreeningud võimlas toimuvad järgmistel aegadel:
02.09.2019-27.10.2019 ja 01.04.2020-09.06.2020
Toimumisaeg:
Teisipäeval, kell 13.05-14.05 (1.-2.klasside õpilastele)
Teisipäeval, kell 14.05-15.05 (3.-6.klasside õpilastele)

Sisetreeningud võimlas toimuvad järgmistel aegadel:
28.10.2019-01.04.2020
Teieipäeval, kell 13.00-14.00 (1.-2.klasside õpilastele)
Teisipäeval, kell 14.00-15.00 (3.-5.klasside õpilastele)

Toimumiskoht: Laagri Kooli võimlas.
Õppetasu: 25,- eur kuus

Õpiväljundid:

 • Tugevneb lapse vaimne ja füüsiline tervis;
 • Laps teab põhiliste akrobaatiliste elementide (kägar, tirel ette/taha, ratas kõrvale, turiseis, kaarsild, seisud kätel ja peapeal) nimetusi ja oskab neid vastaval oma võimetele sooritada
 • Laps tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest ja akrobaatiliste elementide sooritamisest;
 • Omandab teadmisi-oskusi akrobaatika baasharjutustest ja elementidest;
 • Õpib tundma erinevaid kehaosasid, nende liikumisvõimalusi;
 • Areneb liigutuste täpsus, koordinatsioon, painduvus, rüht, tasakaal;
 • Laps oskab ennast läbi liikumise loovalt väljendada, areneb oskus improviseerida, erinevaid akrobaatilisi elemente tantsuks siduda;
 • Oskab ohutult liikuda ruumis üksi ja koos kaaslastega;
 • Lapsel on parem füüsiline väljendusoskus, koordinatsioon ja tasakaal lapse igapäevastes tegevustes;
 • Lapsel on parem koostööoskus ja oskus kaaslastega arvestada.
 • Kaks korda aastas on lapsevanematele avatud tund
 • Õppeaasta lõpus on esinemine

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!