Tegevused: Akordionimängu oskuse omandamine, noodiõpetus, solfedzo

Õpetaja: Lia Trummer
Kontakt: 56619209; lia.trummer@laagrik.edu.ee

Toimumisaeg: õpetajaga kokkuleppel
Toimumiskoht: ruum nr. 219 (K, N, R)
Õppetasu: 15,- eur (individuaalõppe tund on 45 minutit)
Akordioniõpe 4 õppetundi kuus 60,- eurot (individuaalõppetund 45 minutit).

Õppemaks kuulub koolituskulude alla