NB! Esimene tund toimub 13.septembril!
Tunnid toimuvad metallitöö klassis.

NB! Seoses õpetaja viibimisega koolitustel ei toimu huviringi järgmistel kuupäevadel.
15. novenber 2018
6. detsember 2018
10. jaanuar 2019
14. veebruar 2019
7. märts 2019
25. aprill 2019
23. mai 2019

Ring avatakse 8 õpilasega!

3D tehnika leiab järjest laiemat kasutuselevõttu just tootearenduses ning võimaldab alustavatel etevõtetel luua lihtsalt ja soodsalt prototüüpe, siis on kindlasti tegu valdkonnaga, mis annab noortele vajalikud algteadmised, mida saab rakendada gümnaasiumiastmes õpilasfirmade käivitamisel või edaspidi oma ettevõtte arendamisel. Lisaks arendab 3D modelleerimise kasutamine nii huvi- kui üld hariduses läbi õppeülesannete lahendamise probleemilahendusoskust. 3D huviring annab noortele võimaluse õppida erinevaid tehnilisi kompetentse juba põhikooli ajal.

Eesmärgiks on pakkuda Laagri Huvialakooli 3D modelleerimise huviringi õpilastele lisavõimalust 3D modelleerimisega tegelemiseks, kus pakutakse koolilastele võimalust tutvuda modelleerimise temaatikaga vastavalt nende vanusele ja oskustele.

Tegevused:

Arendada õpilaste tehnoloogilist mõtlemist ja loogikat, koostöö-ja esinemisoskust ning loomis-ja loovtööoskust. Tehnoloogia õppeainete rikastamiseks soovime õpilastele pakkuda uusi lisavõimalusi tehnikaalaste oskuste arendamiseks ja tehnoloogiliste võimaluste integreerimiseks õppetööga, sh näidisülesanded ja juhendmaterjalid.
Saame luua õppijatele ja õpetajatele väljundeid oma tegevuste ja teadmiste demonstreerimiseks ning ühildada tehnoloogiaharidust matemaatika, füüsika, kunsti, keraamika, käsitöö, loodus, geograafia, poiste tööõpetuse jt õppeainetega.

3D modelleerimiseks kasutame inseneri tarkvara Solid Edge ST9 ning vabavaralist Google Sketchup tarkvara, prototüüpimiseks ning projektide teostamiseks on meil kasutada kolm 3D printerit

Õpetaja: Mait Pinsel
Kontakt:
pinselmait@gmail.com

Toimumisaeg: neljapäeval, kell 15.00 – 16.30  (4.-9.klassi õpilastele)
Toimumiskoht: metallitööklass

Õppetasu: 24,- eur kuus

Väljundid: kooli-, maakondlikel- ja vabariiklikel näitustel osalemine

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Sulge menüü