NB! Esimene tund toimub 11.septembril!
Tunnid toimuvad metallitöö klassis.

NB! Seoses õpetaja viibimisega isapuhkusel ei toimu huviringi kuni 4.detsembrini.

Ring avatakse 8 õpilasega!

Tegevused: elektroonika, robootika ja programmeerimine

Õpetaja: Mait Pinsel
Kontakt:
pinselmait@gmail.com

Toimumisaeg:
Teisipäeval, kell 16.00 – 17.30  (edasijõudnud 4-9klassid)
Reedel, kell 14.00 – 15.30 (algajad 4-9klassid)

Toimumiskoht: metallitööklass

Õppetasu: 24,- eur kuus

Väljundid:
Avaram tehnoloogiline maailmapilt
: Seadmete kasutamine peaks avama uue dimensiooni õpilase teadmistes elektrivoolu, elektroonika, automaatikaseadmete ja infotehnoloogia maailmas.

Loova mõtlemise kasutamine erinevate probleemide lahendamisel: mikrokontrollerit programmeerides on võimalik lahendada lõputul hulgal nii elulisi, kui vähem elulisi kunstlikult loodud abstraktseid probleeme. Probleemsituatsioonidele lahenduse otsimine ärgitab loovalt rakendama omandatud teadmisi ning motiveerib juurde hankima uusi teadmisi.

Sisemiselt motiveeritud õpioskus: Seadmete järk-järguline tundmaõppimine peaks looma nö hasardi uute ja keerulisemate väljakutsuvamate ülesannete lahendamiseks. Iseendale püstitatud probleemi lahendamine on kindlasti huvitavam ja sisemisest motivatsioonist tingitum, kui etteantud ülesande lahendamine.

Teoreetilise füüsika ja matemaatiliste oskuste praktiline rakendamine: Vooluringide koostamisel tuleb teostada hulgaliselt aritmeetilisi arvutusi ja võtta arvesse seni võib-olla vaid valemikujul õpitud füüsikaseadusi. Antud tegevus aitab kinnistada reaalainetundides õpitut ja loob käegakatsutava seose teoreetilise ja praktilise maailma vahel.

Loogiline analüüsioskus: Programmeerimine on olemuselt erinevate muutujate vahele mingi loogilise seose tekitamine. Sama põhimõte kehtib ka kogu ülejäänud teadusliku maailma olemuse kohta. Programmeerimisega tegelemine on ühene ja otsene viis loogilise mõtlemise arendamiseks.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Sulge menüü